INFORMACJE WSTĘPNE O SZLAKU  +  PRZEBIEG TRASY SZLAKU  +  MAPKI TERENU  +  SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA SZLAKU  +   SŁOWNIK KRAJOZNAWCZY  +  INNE SZLAKI ROWEROWE  +  OM PTTK W TORUNIU