Ubezpieczenie członków PTTK od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK.

     Na stronie internetowej ZG PTTK w dziale "ubezpieczenia" znajdują się pełne informacje na temat tej formy ubezpieczenia.

      Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako jedno z pierwszych stowarzyszeń w kraju od 2005 roku ubezpiecza swoich członków od NNW, swoją działalność statutową oraz kadrę, pracowników i wolontariuszy w zakresie ryzyk wynikających z odpowiedzialności cywilnej. W 2010 roku ZG PTTK wynegocjował przy pomocy brokera Maxima Fides Sp. z o. o. korzystną umowę ubezpieczenia mienia PTTK jednostek organizacyjnych i spółek.

     Obecnie ubezpieczycielem Odpowiedzialności Cywilnej PTTK jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., imienia Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie a ubezpieczycielem ryzyka Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna.

      Nadal funkcjonują trzy umowy ubezpieczeniowe: NNW, OC i majątkowa (obejmująca ryzyko uszkodzenia i zniszczenia rzeczy, utraty przychodów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego).

Henryk Miłoszewski

Prezes Zarządu OM PTTK

 w Toruniu