POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI im. M.SYDOWA w TORUNIU

TURYSTYCZNY SZLAK ROWEROWY

TORUŃ - WŁOCŁAWEK

 

O SZLAKU

 

Turystyczny szlak rowerowy: Toruń - Włocławek wyznaczony został w terenie w latach 2002-2004 przez zespół: Kazimierz Andrzejewski, Jerzy Chudzyński, Roman Jaworski, Marek Kiełbasiński i Waldemar Wieczorkowski.

    Szczegółowy opis szlaku przedstawiony poniżej przygotowany został na podstawie przewodnika turystyczno-krajoznawczego po tym szlaku wydanego przez Oddział Miejski PTTK w Toruniu ze środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu opracowanego kartograficznie przez Iwonę i Jarosława Bartczak.

    Autorami opisów technicznych trasy są: Jerzy Chudzyński i Waldemar Wieczorkowski. Autorem treści krajoznawczej i zdjęć jest Henryk Miłoszewski.  W przewodniku wykorzystano mapę administracyjno-turystyczną województwa kujawsko-pomorskiego wydaną przez Wydawnictwo BIK w Pile.

    Otwarcie szlaku nastąpiło w dniu 30.05.2004r. Relację fotograficzną z otwarcia szlaku przygotował Tadeusz Perlik (OM PTTK Toruń).