POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ MIEJSKI im. MARIANA SYDOWA w TORUNIU

ccc

XLVII Rajd Barbórkowy im. Czesława Szatko.
Geofizyka Toruń -09 grudnia 2023 r.

Organizator imprezy:  

Geofizyka Toruń S.A.

Komisja Młodzieżowa przy OM PTTK w Toruniu.


Komandor Rajdu:
Agnieszka Staniszewska.

Trasę poprowadzili: Teresa Karasiewicz,  Grzegorz Karasiewicz.

- Imprezę na miejscu prowadził Patryk Staniszewski, pomagali mu: Hanna Czech, Agnieszka

Staniszewska i Marek Ruciński.

Program Rajdu:

       godz. 9:00 - 11:00 – pokonywanie pieszej trasy rajdowej 

      godz. 11:00 - 11:30 - posiłek

      godz. 11:30 - 12:00 – pogadanka tematyczna, rozstrzygnięcie konkursów oraz podsumowanie

      imprezy 

      godz. 12:00 - zakończenie imprezy

 

Cel Rajdu:

- przybliżenie profilu działalności firmy Geofizyka Toruń S.A. 

- popularyzacja święta górniczego - Barbórki 

- rozwijanie pasji turystyczno - krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży 

- integracja dzieci i młodzieży

Konkursy

- na pracę plastyczną związaną z zawodami, których patronem jest św. Barbara.

- na postać górnika.

Trasa piesza

o długości 5 km prowadziła od ul. Heweliusza przez Park Miejski na Osiedlu Jar, ulicami Forteczną, Polną, Grudziądzką, Wielki Rów, Towarową, Chrobrego do Geofizyki S.A.

                                                                    Informację opracował: Patryk Staniszewski.

Relacja z rajdu.

        Relacja fotograficzna T. Karasiewicz  A. Staniszewski.