Rudak – dzielnica Torunia, dawniej wieś, którą wzmiankowano w 1340 roku w dokumencie komtura  nieszawskiego Heinricha Zengera jako Rodecke. Rudak do połowy XV wieku podobnie jak i sąsiadujące z nim wioski czynszowe: Gosorzyn, Stawki Małe i Duże oraz Piaski należał do komturstwa nieszawskiego. W 1661 roku jest wymieniona karczma, która znajdowała się na gruntach wsi Rudak i Gosorzyn, a którą prowadził Jan Baron. Od początku XVII wieku wieś była systematycznie zasiedlana osadnikami olenderskimi. W 1885 roku obszar wsi obejmował łącznie 812 ha, w tym aż 142 ha lasu. Występujące na terenie wsi duże pokłady iłów plioceńskich zwanych pstrymi stanowiły doskonały surowiec dla zakładów ceramicznych (cegielni), które funkcjonowały tu od średniowiecza. Ciekawostki krajoznawcze: kościół pw. Opatrzności Bożej, wzniesiony w latach 1902 – 1909 jako zbór ewangelicki; dawna pastorówka, obecnie plebania z lat 1902 – 1909; ruiny Fortu Kolejowego ( Eisenbahnfort ) z lat 1863 – 1866, wzniesionego na planie sześcioboku; cmentarz ewangelicki przy ul. Rudackiej z połowy XIX wieku. Pomniki przyrody: przy ul. Lipnowskiej, pomiędzy wyrobiskiem a Fortem XV – głaz narzutowy o obwodzie 12,7 metra; przy ul. Rudackiej – skupienie 6 dębów szypułkowych o obwodzie 253 – 379 cm i wysokości 21 – 23 m; obok cmentarza ewangelickiego dąb szypułkowy o obwodzie 566 cm i wysokości 20 m. 

Jezioro Nagus - Bezodpływowy zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego  o powierzchni 7,7 ha, a jego objętość wynosi 362,5 tys. m³. Średnia głębokość jest na poziomie 4,7 m, przy maksymalnej głębokości 10 m. Powstał w latach 70 XX wieku, w wyniku napływu wód gruntowych do nieeksploatowanego wyrobiska iłów.  Według badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 1999 roku Nagus posiadał II klasę czystości wód, a także III kategorię podatności na degradację. Jest największym zbiornikiem wodnym w Toruniu. Okoliczne tereny mają charakter gliniasty, wydobywano tu glinę już od czasów średniowiecza. Staw jest pozostałością wyrobiska (tzw. glinianka).

 

                                                                  Informację opracował Z. Grabowski.