WEEKEND z OM PTTK w Toruniu.

04/05-07.2020r.

11/12.07.20202r

Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu po niezależnej od nas przerwie, zaprasza mieszkańców Torunia do udziału w dwóch propozycjach wycieczek turystyki kwalifikowanej. Oczywiście przy zachowaniu podstawowych warunków bezpieczeństwa przeciwko wirusowi Covid.

 

Sobota.

  

Wycieczka  z cyklu  „Wędrówki rodzinne z PTTK”.

 

        Pierwsza to wycieczka krajoznawczo – piesza w ramach popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie turystów nastąpi w sobotę 4 lipca br. o godz. 7.20 na dworcu PKP Toruń Wschodni, skąd odjedzie pociąg o godz. 7.35 do Grzywny (kierunek Chełmża). Turyści pod opieką przodownika turystyki pieszej Jacka Orłowskiego, udadzą się z Grzywny najpierw do Mirakowa, gdzie spędzą trochę czasu w ośrodku „Grot” położonym nad jeziorem Chełmżyńskim (przewidziana kąpiel), a następnie do Zalesia i Pluskowęsów. Wycieczka piesza zakończy się na dworcu PKP w Chełmży. Cała długość trasy wyniesie ca 17km.

Mirakowo – miejscowość położona we wschodniej części Jeziora Chełmżyńskiego, które posiada powierzchnię prawie 271 ha oraz głębokość maksymalną 27 metrów. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1222 roku (Merechow) w dokumencie księcia Konrada Mazowieckiego, którą przekazał biskupowi pruskiemu Christianowi wraz z szeregiem grodów i wsi. W końcu XIII wieku był tam majątek rycerski. W 1607 roku właścicielem Mirakowa był Łukasz Konopacki. W rękach Konopackich majątek pozostawał do 1. połowy XVII wieku. Potem majątek należał do Konarskich, Czapskich oraz Zielińskich. Od 1881 roku Mirakowo należało do Działowskich. Istniejący w Mirakowie dwór został wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku przez Działowskich, wywodzących się z Działowa na ziemi chełmińskiej. Posiada niewielkie cechy secesyjne. W otoczeniu dworu resztki parku dworskiego z połowy XIX wieku. Przez Mirakowo przebiegają dwa znakowane szlaki turystyczne: niebieski pieszy z Chełmży do Ciechocina o długości 40km oraz niebieski rowerowy z Torunia do Grudziądza o długości 52km.

 

11/12-07.2020r.

 

Wycieczka  z cyklu  „Wędrówki rodzinne z PTTK”.

 

             Druga wycieczka piesza w ramach cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”, odbędzie się tydzień później w dniu 11 lipca br. Spotkanie uczestników o godz. 8.10 na dworcu autobusowym, przy ul. Dąbrowskiego. Uczestnicy wyjadą autobusem o godz. 8.25 do Gronowa. Po obejrzeniu gotyckiego kościoła z XIV wieku i pałacu w Gronowie udadzą się w drogę przez Młyniec I i II, jezioro Józefowo, Szembekowo do Brzozówki, skąd powrót do Torunia PKS. Trasę wędrówki poprowadzi przodownik turystyki pieszej Jacek Orłowski, a jej długość wyniesie ca 12km. Nad jeziorem Józefowo w ośrodku rekreacyjnym prowadzonym od 2019 roku przez Urząd Gminy Lubicz zaplanowano kąpiel oraz plażowanie.

Józefowo – wieś. Do połowy XVIII wieku Młyniec II i jego najbliższe okolice należały do benedyktynek z Torunia, od których dobra wykupili jezuici. W 1773 roku po skasowaniu jezuitów w zaborze pruskim, dobra ich przeszły w ręce tzw. Komisji Likwidacyjnej, funkcjonującej do lat 70-tych XIX wieku. W 1827 roku w Józefowie znajdowało się  6 domów mieszkalnych z 40 mieszkańcami. W dobrach Młyniec II były położone 3 jeziora, z których największym było jezioro Smolne. W 1876 roku zadłużone dobra ziemskie Młyniec II z przyległością Józefowo należące do hrabiego Jana Tyszkiewicza, przekazało Towarzystwo Kredytowe Ziemskie na przymusową licytację.  W 1878 roku dobra Młyniec II wraz z Józefowem podczas publicznej licytacji Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego nabył Rudolf Boyen. W 1921 roku wieś Józefowo  obejmowała 32 budynki i 226 mieszkańców.

 

Wycieczka rowerowa „XIX Rodzinny Rajd Rowerowy z "Przygodą".

     

           Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa, Klub Turystyki Kolarskiej "PRZYGODA" wraz z Urzędem Miasta Torunia, organizują w dniu 12 lipca br. (niedziela) „XIX Rodzinny Rajd Rowerowy z "Przygodą". Spotkanie uczestników nastąpi o godz. 10.00 przed głównym wejściem do Galerii Plaza przy ul. Broniewskiego 90. Trasa rajdu prowadziła będzie z Torunia, nowo wybudowaną drogą rowerową przez Przysiek, Rozgarty, do Górska, a następnie przez Zarośle Cienkie do Łążyna. W Łążynie organizatorzy zaplanowali dłuższą przerwę, podczas której przeprowadzone konkursy rekreacyjno – sportowe  z nagrodami oraz  poczęstunek turystyczny.  Po przerwie powrót do Torunia przez wieś Bierzgłowo. Długość całej  trasy wyniesie ok. 40 km. Imprezę poprowadzą przodownicy turystyki kolarskiej PTTK Jacek Joachimiak i Waldemar Wieczorkowski. Wpisowe za udział w rajdzie wynosi 5 zł i będzie pobierane przy spotkaniu rowerzystów.

Łążyn – wieś. Pierwsza wiadomość o wsi pochodzi  z 1376 roku (Lansen), wówczas wielki mistrz krzyżacki Winrych von Kniprode nadał jej przywilej lokacyjny. W 1520 roku król Zygmunt III przekazał wieś miastu Toruniowi. W 1734 roku  należała do jezuitów z Torunia. Ciekawostki krajoznawcze: kościół parafialny św. Walentego, wzniesiony w 1898 roku jako neogotycki. W dniu 29 lipca 1936 roku trąba powietrzna zniszczyła wieżę kościoła i częściowo dach. Obok cmentarz przykościelny z XIX wieku.

       

 

Żeby wziąć udział w jednej z w/w wycieczek wystarczy zgłosić się we właściwym miejscu   spotkania dla każdej z nich.

 

                                                                                           Henryk Miłoszewski.