KUJAWSKO-POMORSKA KOMISJA IMPREZ na ORIENTACJĘ

Waldemar Fijor

- Przewodniczący (Toruń)

Siedziba :  Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu, ul. Piekary 41  

    tel. (0-56) 622-29-21

RADA DO SPRAW MŁODZIEŻY  WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO:

Julita Bąkowska

- Przewodnicząca (Toruń)

Siedziba :  Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu, ul. Piekary 41  

    tel. (0-56) 622-29-21

KUJAWSKO-POMORSKA RADA TURYSTYKI

KOLARSKIEJ PTTK:

Marek Kiełbasiński

- Przewodniczący (Toruń)

Siedziba :  Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu, ul. Piekary 41  

    tel. (0-56) 622-29-21

Kujawsko- Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa:

Krzysztof Czerepowicki

- Przewodniczący (Grudziądz)

Siedziba: Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr.  Władysława Łęgi w Grudziądzu  ul. Hallera 32

     tel. (0-56) 466-40-92  

RADA TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK WOJEWÓDZTWA

KUJAWSKO-POMORSKIEGO:

Ferdynand Jabłoński

- Przewodniczący (Toruń)

Siedziba: Oddział  PTTK  w Żninie ,

ul. Szkolna 16, 88-400 Żnin  tel. (0-52) 302-07-02

KUJAWSKO-POMORSKA KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ

Tadeusz Perlik

- Przewodniczący (Toruń)

Siedziba :  Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu, ul. Piekary 41 87-100 Toruń

    tel. (0-56) 622-29-21