XXXV Kopernikańskich MnO:

- Puchar ufundowany przez patronujące imprezie „Nowości”, dla organizacji reprezentowanej przez najbardziej liczną grupę uczestników, za propagowanie idei aktywnego wypoczynku w formie turystycznych imprez na orientację, zdobyli uczestnicy z Gimnazjum w Mogilnie.

- Drugie miejsce w tej klasyfikacji zdobyła ekipa turystów z Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu
- Trzecie miejsce z koła PTTK nr 61 przy zespole Szkół nr 16 z Torunia.
Za miejsca drugie i trzecie przewidziano nagrodę w postaci wstępu (odpowiednio dla 20 i 17 osób) na seans w toruńskim Planetarium.

Spośród zespołów, które bezbłędnie pokonały trasy wylosowano następujące zespoły dla których przygotowane zostały nagrody książkowe, są to: Iwona i Tomasz Truszczyńscy oraz Jakub Płonka i Jan Marciniak z Torunia.

Nagrody i dyplomy będą do odebrania w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu ul. Piekary 41 (56 6222921) od poniedziałku 20 lutego 2012 r.

Kategoria TO – I miejsce, równorzędne zajęły następujące drużyny w składzie:

- Dawid Pietka, O. Szablewska, W. Skibiszewska, M. Nowak - Gimnazjum Mogilno

- Maria Błotnicka, Magda Czerwińska, Danuta Krajewska - Gimnazjum Mogilno

- Jan Kamiński, Adam Kamiński, Mateusz Muniak - ZS nr7 Toruń

- Paulina Kujaczyńska, Eliza Drzystek - ZS nr7 Toruń
- Katarzyna Łakoma, Mateusz Kurzyński - SKKT PTTK nr 60, VI LO Toruń

- Przemysław Tafliński - SKARMAT Toruń

- Ola Dorszewska, Oskar Sprawski – ZST, I LO Grudziądz

- Katarzyna Opasińska, Anna Pryka, Natalia Nowak - Gimnazjum Mogilno

- Monika Sztuczka, Paulina Gumowska - ZS nr7 Toruń

- Marzena Polaszewska, Tomasz Hajdas - ZS nr7 Toruń

- Jan Dąbrowski - SKARMAT Toruń

- Sebastian Kopyszko, Dębowski, Olkowski - SKKT PTTK nr 60, VI LO Toruń

- Anita Fijor, Arleta Fijor - SKARMAT Toruń

- Adrianna Saletnik, Jakub Ingram - SKARMAT Chełmża

- Tomasz Angowski, Miłosz Łukaszewski, Michał Michalski - IV LO Toruń

- Iwona Truszczyńska, Tomasz Truszczyński - indywidualni Toruń

- Marzena Sołtys, Maciej Sołtys - SKARMAT Toruń

Kategoria TP – I miejsce, równorzędne zajęły następujące drużyny w składzie:

- Mateusz Sobczak, Dominik Sobieraj, Konrad Dębski - ZS nr7 Toruń

- P. Zakrzewska, N. Jabłońska, P. Zielińska, I. Błażejewicz, K. Oryl - SP nr16 Toruń

- Jakub Płonka, Jan Marciniak - ZS nr7 Toruń

- Wiktoria Jankowska, Julia Trela - SKKT PTTK nr12 Toruń

- Julia Bilińska, Weronika Rzepińska, Zuzanna Silewicz, Marta Sobierajska - SP nr3

- Ł. Jabłoński, M. Drozdowski, M. Trela, H. Truszczyński, K. Napieralski, B. Strecker, B. Lefek -  SKKT PTTK nr 12, SP nr3 Toruń

- I. Jachimowicz, J. Piasek, J. Sawiński, K. Olszewska, J. Piasek, W. Kowalska - SKKT PTTK

nr 19, SP nr24 Toruń

- M. Czerwiński, A. Krauze, T. Krauze, M. Krauze, F. Kowalski, M. Kowalski, M. Kowalski - SKKT PTTK nr 19, SP nr24 Toruń

- K. Kalinowski, K. Sowa, Sz. Raciborski, M. Raciborski, Zuzia Raciborska - SP nr 16 Toruń

- A. Pokorska, J. Chrześcijańska, M. W., K. Milewska - SKKT PTTK nr 61, ZS nr16 Toruń

- Greta Biedrzycka, Asia Świadek, Ola Walichniewicz - SKKT PTTK nr 61, ZS nr 16Toruń

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronach internetowych: OM PTTK i SKARMATU.

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy (eliminacje miejskie - Toruń):

W eliminacjach miejskich do OMTT-K wzięło udział 8 zespołów:

- 2 zespoły w kategorii Szkół Podstawowych,

- 3 zespoły w kategorii Szkół Gimnazjalnych,
- 3 zespoły w kategorii Szkół Średnich.

                            Materiał na bazie protokołu z imprezy opracował Tadeusz Perlik.